Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naše cíle

Cíle naší společnosti jsou:

  • poskytovat našim členům odborné poradenství a umožnit jim přístup k přístrojovému vybavení
  • zlepšit výzkumné výsledy zapojených jednotlivců, a tím zvýšit množství inovací
  • rozšířit výzkumnou základnu a podpořit rozvoj ve zkoumaných oblastech
  • šířit poznatky a přilákat investice do vývoje

Našim členům umožňujeme nezávisle zkoumat, využít přitom veškerého našeho vybavení a souvisejícího servisu, včetně administrace výběrových řízení, zajištění ochrany duševního vlastnictví, publikací a transferu poznatků do praxe.

Naším cílem je tedy vytvářet podmínky pro další rozvoj výzkumu, vývoje a šíření znalostí v naší společnosti. Proto veškerý zisk z transferu znalostí investujeme zpět do navýšení výzkumných kapacit.

To, co nás odlišuje od většiny tuzemských výzkumných a vývojových společností je, že v maximální možné míře využíváme moderní přístupy, jako jsou např. molekulové modelování, počítačové simulace apod.

I když provádíme i klasické experimenty, in silico techniky hrají v naší společnosti prim. Jen tak můžeme napodobit chování složitých systémů a shromažďovat, vizualizovat a analyzovat rozsáhlé soubory biologických a chemických dat.  

To nám umožňuje zvýšit efektivitu výzkumu, snížit ekologickou zátěž, omezit počet potřebných in vitro a in vivo testů apod.

Masivní nasazení výpočetní techniky nám poskytuje více možností analýzy, nové metody predikce chování systémů a snadnější provádění výpočtů praktických vlastností látek.

Díky molekulovému modelování získáváme detailnější představu o struktuře látek a materiálů.

Modelová vizualizace nám umožňuje zkoumat dynamiku systémů a lépe tak porozumět vztahům mezi strukturou, aktivitou a vlastnostmi.   

Naše společnost také klade velký důraz na ochranu duševního vlastnictví, která je pro úspěšný transfer znalostí klíčová. Máme vlastní pracovníky zajišťující jak primární ochranu, zejména patenty, užitnými a průmyslovými vzory, tak i následnou agendu licencí. Rovněž disponujeme službami partnerské advokátní kanceláře, jejíž služeb je možno při řešení společných projektů využít.

V neposlední řadě se věnujeme též spolupráci se studenty, zejména formou praktických stáží. Ti u nás mohou získat bohaté praktické zkušenosti a znalosti, které se na vysokých školách vyučují často jen okrajově, nebo jsou zcela opomíjeny, třebaže jsou v podnikové praxi obvykle vyžadovány. Naučí se základy práce s databázemi průmyslového vlastnictví, mohou si projít různé etapy vývoje nových výrobků, poznají rozdíl mezi průmyslovým a akademickým výzkumem, jeho plánování, dozvědí se něco o způsobech podpory vědy a výzkumu, jaké existují inovační a investiční pobídky a jak funguje transfer technologií. Nabízíme též širokou škálu témat diplomových prací pro všechny formy studia a podporu při jejich vypracování.