Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řešené projekty

Volně sdružujeme přední odborníky z vysokých škol i z výrobních podniků, kteří se denně potýkají s řadou obdobných problémů (přístup k přístrojovému vybavení, publikování výstupů z výzkumu a vývoje, ochranu duševního vlastnictví, transfer poznatků, nedostatečné zdroje na výzkum). Díky spolupráci a výměně zkušeností tak naši členové mohou řadu těchto omezení překonat a získat konkurenční výhodu, která se jen obtížně napodobuje.

Vytváříme tak malou síť přemosťující výzkumníky a vývojáře a propojujeme je do výzkumného řetězce vytvářejícího přidanou hodnotu.

Tento koncept spolupráce postihuje veškeré formy sdílení a výměny znalostí a umožňuje nám pružně vytvářet pestré autorské týmy a současně řešit i velmi široké spektrum výzkumných témat, jakými jsou např.:

 • Bezolovnaté pájecí slitiny
 • Alkalicky aktivované kompozitní materiály s matolinami
 • Flourescenční barviva pro reflexní prvky
 • Sloučeniny typu gemini jako potenciální akceleranty transdermální permeace a dermální penetrace
 • Bylinné včelí atraktanty
 • Mazadla se sníženým obsahem perflouorovaných látek
 • Metalické nátěry a stavební materiály pro odstínění mikrovlnného a radiového záření
 • Přípravky potlačující symptomy refluxní ezofagitidy
 • Reaktivní disperzní barviva s epoxidovými skupinami
 • Malé organické molekuly jako biologicky degradabilní akaricidy
 • Specifická antidota na bázi alkoholové rezistence tany péroocasé
 • Galvanicky oddělené měření harmonického střídavého proudu v napájecí síti
 • Zařízení pro kalibraci proudových transformátorů
 • Zdroje pracující na principu energy harvesting a mobilní napájecí zdroje